Версията на Switch на Undertale може да намекне за следващата игра на Toby Fox

^