Видове машинно обучение: Контролирано срещу ненаблюдавано обучение

^