Два броя летни продажби на ПК се продават преди продажбата на Steam в четвъртък

^