Това са маска DLC тоалети на Majora за Hyrule Warriors

^