Най-сетне бе разкрито подлежащото съдържание на един на пръв поглед неочакван сандък в „Дишане на дивата“

^