Практически: Рестартирането на Saints Row е умела комбинация от Saints Row 2 и 3

^