От Software прави по-малко болка два от заветите на Dark Souls III

^