Лампата Pixar е най-голямата кинематографска лампа (донесена ви от Lampo Inc. Лампи)

^