Парадоксът от продажбата на Ръководството за начинаещи

^