Редът: 1886 г. със сигурност е, ъ-ъ, кинематичен

^