Mega Man 4 ROM хак за приключване на всички ROM хакове

^