Системно тестване срещу цялостно тестване: Коя е по-добра за избор?

^