Какво е тестване от край до край: Рамка за тестване E2E с примери

^