Превключване на SP? Game Boy Classic? Какво искаш от следващия специализиран джоб на Nintendo?

^