Супер Роботни войни V и X, идващи към Switch, компютър в Япония

^