Super Mario 3D All-Stars добавя нова поддръжка на контролер N64 за Super Mario 64

^