htoL # NiQ: Дневникът на Firefly е малко по-малко вбесяващ за компютър

^