Тестване на стабилност при тестване на софтуер за стабилна система

^