South Park: Phone Destroyer вече е достъпен и е готов да обиди индианците

^