Понякога игрите, които са реалистични... са по-лоши

^