Шампионът на Smash Bros. казва, че спирането в Brawl е лошо ', но в Smash 4 яростта е много по-лош механик'

^