Шерлок Холмс: Дяволската дъщеря обяви за пролетта на 2016 г., скъпи ми Уотсън

^