За известно време Сакурай се притиска и се надявам да живее най-добрия си живот

^