Изпълнете тестови случаи в паралелни и генерирайте отчети с помощта на инструмент за карате

^