Ракетната лига планира през лятото да се планират ограничени времена събития

^