Вземете 43 милиона убийства в Battlefield 1943, отключете карта

^