Rainbow Six Siege планира плавно да премине към следващите поколения

^