Издателят Retro-Bit дразни съобщение за Battletoads

^