Озвучаващият актьор на Зелда „с удоволствие“ ще повтори ролята си в предстоящия филм „Легендата за Зелда“

^