Визуализация: Екип на травмата (ендоскопия с Tomoe Tachibana)

^