Художественият директор на Pokemon говори как „запомнящите се“ дизайни козят „готини“

^