PlayStation отстъпка от всички игри на Assassin's Creed поне наполовина

^