PETA име Fable 2 най-удобната за животните игра от 2008 г. ... ъъъ, пилешко кикенче?

^