Persona 5 The Royal излиза по-късно тази година в Япония, 2020 г. на запад

^