Пътят на новата лига на Exile има механика за защита на кулата

^