Overwatch Halloween Terror 2019 има осем нови призрачни кожи

^