Замяна на предварително дефинирани методи в Java

^