Сега, когато Metroid Dread излезе, той има награда за постер My Nintendo (актуализация)

^