Не, Rotten Tomatoes не е защо имахме лош филм Лято, глупаци

^