Java @override: Замяна на метода и полиморфизъм по време на изпълнение

^