Защо поставянето на кооператив в BioShock 2 е положително ужасна идея

^