Най-добрата снайперска пушка за малки карти в Modern Warfare 3

^