Най-добрата позиция за използване в Jedi Survivor

^