Mtn Dew Amp Game Fuel е ужасно проектиран, оставя ме лепкав и тъжен

^