Докладът за пътуване на Morgana посещава град Sendai на Persona 5 Scramble

^