Monsters and Monocles е аркаден стрелец от стимпанк, пълен с глухари

^