Маршал Лоу е следващият ветеран, който се завръща в Tekken 8

^