Режисьорът на Марио Одисея отново повтаря, че животът „не е необходим“, мнозина никога няма да видят игра през екрана

^