Лудонаративен дисонанс: препятствието пред реализма

^