Jenkins Security: Активиране на защитата и матрицата за сигурност на проекта

^